Om oss

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Ny Maritim Kompetanse er et maritimt prosjekt, finansiert av MARKOM II, som skal legge til rette for, og produsere læringsmateriell i forbindelse med det grønne skiftet og den nye teknologien.

NyMK består av 7 fagpersoner med maritim bakgrunn, ikt og mediakompetanse. I tillegg til at vi har med 2 maritime studenter.
Utviklet materiell skal være til hjelp for lærere og studenter på alle maritime utdanningsinstitusjoner, og kan benyttes av alle tilknyttet maritim næring og utdanning. Materiellet kan benyttes fritt, men skal kildehenvises.

Børre Aasegg

Prosjektleder og kompetanseutvikler

Nordland fagskole – Bodø Maritime

Faglig ansvarlig maskinoffiserutdanning, faglærer og maskinsjef

Send e-post

Magne Mydland

Kompetanseutvikler

Fagskolen i Agder, Grimstad

Faglærer, maskin-og dekksoffiserutdanningen. Kompetansutvikler. Maskinsjef, elektriker.

Send e-post

Roy Leraand

Medieprodusent

BIG SEE AS

Utvikling og produksjon av digitalt innhold. Konseptutvikling.

Send e-post

Bjørn Jostein Knutsen

EDB-Systemansvarlig

Fagskolen i Agder/IKT-Agder

Ansvarlig IT Support, spredningsplattform. Tekniske løsninger.

Send e-post

Atle Martin Christiansen

Kompetanseutvikler

Universitetet i Sørøst-Norge

Utvikling og produksjon av lærematriell.
Autonomi, cybersecurity, human factor.

Send e-post

Bjørn-Willy Arntsen

Kompetanseutvikler

Nordland fagskole – Bodø Maritime

Faglærer maskin- og dekksoffiserutdanningen.
Kompetanseutvikler, maskinsjef.

Send e-post

Erlend Nicolay Morland

Kompetanseutvikler – Universitetslektor

Universitetet i Sørøst-Norge

Fisjon og atomdrift av fartøy.

Send e-post

Trygve Solsem

Student

Nordland fagskole – Bodø maritime

Studentinvolvering og tilbakemelding.

Send e-post

Thor Vegar Urdal Jørgensen

Student

Fagskolen i Agder

Studentinvolvering og tilbakemelding.

Send e-post

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Fyll ut skjemaet så svarer vi eller tar kontakt så snart vi kan

Navn(Påkrevd)