Motorrunden

Motorrunden Gann – Hybrid

Motorrunden Gann – Hybrid

Det grønne skiftet er ikke noe som skal komme, det grønne skiftet er her nå, og vi ser at flere og flere skip har elektrisk fremdrift – det er måten man genererer elektrisiteten på som varierer.Noen bruker dieselgeneratorer, andre LNG-generatorer eller...

Les mer