Motorrunden Gann – Hybrid

Det grønne skiftet er ikke noe som skal komme, det grønne skiftet er her nå, og vi ser at flere og flere skip har elektrisk fremdrift – det er måten man genererer elektrisiteten på som varierer.
Noen bruker dieselgeneratorer, andre LNG-generatorer eller brenselceller som tar utgangpunkt i Hydrogen. Noen har batterier andre ikke. Fremdriftsmaskineriet om bord går på strøm, og de tekniske løsningene er i høy grad digitalisert.

I de aller første vedtektene for Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) – som har drevet Skoleskipet Gann siden 1949, står det å lese at opplæringen skal foregå på et maskindrevet fartøy. Altså – skipet skulle ikke være et seilskip som de fleste skoleskip på den tiden var. De første skoleskipene våre var dampdrevet, men fikk installert dieselmotorer – for det var viktig for skolen at elevene skulle få opplæring i systemer de kunne kjenne igjen når de kom til sjøs! Slik tenker USKF fortsatt om skoledriften om bord på det 6. Gann skipet i rekken.