Motorrunden – vi besøker MS Gann

Skoleskipet Gann ble etablert med det formål å gi maritim opplæring og erfaring til elever som ønsker å forfølge en karriere innen sjøfart. Dette inkluderer opplæring for de som ønsker å bli offiserer og mannskap på handelsskip. Skoleskipet MS Gann tilbyr maritime opplæringsprogrammer som inkluderer både teoretisk undervisning og praktisk trening ombord på skipet. Elevene kan få opplæring innen navigasjon, maskinteknikk, sjømannskap, og andre relevante maritime fagområder.

Bærekraft og sikkerhet

Som en del av den maritime sektoren legger Skoleskipet MS Gann også vekt på bærekraft og sikkerhet. Opplæringen inkluderer ofte elementer knyttet til miljøbevissthet og de nyeste sikkerhetsprotokollene i bransjen.