M/S Gann

Skoleskipet Gann: En Moderne Læringsplattform til Sjøs

Skoleskipet Gann er et flytende klasserom som spiller en sentral rolle i den maritime utdanningen, og representerer en unik kombinasjon av tradisjon og moderne teknologi. Skipet tilbyr en praktisk og realistisk læringsplattform for elever som ønsker å forfølge en karriere til sjøs, og står som et eksempel på hvordan tradisjonelle læringsmetoder kan kombineres med avansert teknologi for å skape en helhetlig og relevant utdanningsopplevelse.

Teknologisk Innovasjon om Bord

Skoleskipet Gann er utstyrt med state-of-the-art teknologi som speiler den man finner på moderne handels- og passasjerskip. Dette inkluderer avanserte navigasjonssystemer, elektroniske kartdisplay og informasjonssystemer (ECDIS), og automatiserte maskinromsystemer. Disse teknologiene gir elever en verdifull innsikt i og praktisk erfaring med verktøy og utstyr de vil møte i sine fremtidige maritime karrierer.

Simulering og Virtuell Realitet

Skipet har også simuleringsteknologi og virtuell realitet (VR), som gjør det mulig for elevene å praktisere komplekse manøvreringer og nødsituasjoner i et kontrollert og trygt miljø. Denne formen for trening er uvurderlig, ettersom den forbereder elevene på reelle utfordringer og beslutninger de vil møte til sjøs.

Utdanning til Sjøs

Skoleskipet Gann fungerer som en fullt operativ skole, hvor studenter kan få en praktisk, hands-on forståelse av maritim drift. Programmet om bord dekker et bredt spekter av maritime fag, inkludert navigasjon, skipsdrift, sikkerhet, og maritime kommunikasjonssystemer.

Realistisk Erfaring

Ved å leve og lære om bord, får elevene en unik mulighet til å oppleve hverdagen til sjøs, inkludert vaktgåing, vedlikeholdsoppgaver, og drift av skipet. Dette gir en praktisk forståelse som er vanskelig å oppnå i et tradisjonelt klasserom.

Tverrfaglig Læring

Programmet på Gann legger også vekt på tverrfaglig læring. Elevene blir undervist i alt fra miljøstudier og bærekraft til ledelse og teamarbeid, noe som er essensielt i den moderne maritime industrien.

Bidrag til Maritim Utdanning

Skoleskipet Gann spiller en viktig rolle i å utdanne neste generasjon av maritime fagfolk. Ved å kombinere praktisk erfaring med teoretisk kunnskap og moderne teknologi, forbereder skipet studenter på de komplekse og skiftende kravene i en stadig mer teknologisk maritim sektor.
Skoleskipet Gann er mer enn bare et utdanningsverktøy; det er et bevis på hvordan innovative tilnærminger til læring kan transformere utdanning. Ved å tilby en realistisk og teknologisk avansert læringsopplevelse, spiller Gann en nøkkelrolle i å forme fremtidens maritime fagfolk, og understreker viktigheten av kontinuerlig utvikling og tilpasning i maritim utdanning.

Her vises anlegget på en oversiktlig måte. Helt til venstre ser man rorene, så kommer propeller som har aksle som går til girene. Over akslingen står hjelpemotorene som leverer strøm til generatortavlen. Girene drives av hovedmotorene og denne energien driver akselgeneratorene og propellakslingene. Akselgeneratorene er PTI/PTO og kan drive propellakslingene ved å hente energi fra batteripakken. Like på siden av stb hovedmotor står en havnegenerator. Foran hovedmotorene står Combidrive tavlen som kobler sammen alle strømproduserende komponenter, inkludert batteripakken som står like foran. Etter batteripakken står hoved tavlen som fordeler strømmen til alle komponenter og tavler/underfordelinger. Til høyre for hovedtavlen ser man kontrollrommet. Helt til høyre er baugthrusterne.

Nytt gir til høyre og Combidrive til venstre. Helt sentralt i dette anlegget er girene. På bilde er giret nærmest. Aksel fra hovedmotor kommer inn helt til høyre under dørken, Denne clutches inn når man skal bruke hovedmotor som energi kilde. Til venstre ser man PTI/PTO, en kombinert generator og elektromotor, Denne sviver med sammen med propellaksel hele tiden, den kan enten bare svive, eller man kan bruke denne som generator når hovedmotor er i gang eller som motor når hovedmotor er koblet ut.