M/F Nesvik

NyMK reiste med hybrid fergen MF Nesvik i februar og var så heldige å få en omvisning av mannskapet. Fergen driftes av Norled, er designet av LMG Marin AS og bygget av Westcon Yard.

Den har en kapasitet på 80 biler og ca. 300 passasjerer inkludert mannskap. Nesvik har to fremdriftslinjer (en i hver ende) som består av batteripakke, omformere og styringselektronikk og elektrisk drevne schottler. Vanligvis klarer den seg med lading via ladetårn på anløpene for å dekke driften, men har også mulighet for å kjøre dieselgeneratorer for å kunne lade batteripakkene.

MF Nesvik er søsterskip til MF Hydra som skal driftes på samme måte, men den kan også driftes på brenselsceller som går på hydrogen. Det er tatt høyde for at MF Nesvik kan bygges om til hydrogen drift på sikt. En stor takk til mannskapet som velvillig tok imot oss.