Motorrunden – vi besøker  MS Gann

Motorrunden – vi besøker MS Gann

Skoleskipet Gann ble etablert med det formål å gi maritim opplæring og erfaring til elever som ønsker å forfølge en karriere innen sjøfart. Dette inkluderer opplæring for de som ønsker å bli offiserer og mannskap på handelsskip. Skoleskipet MS Gann tilbyr maritime...
Motorrunden Gann – Hybrid

Motorrunden Gann – Hybrid

Det grønne skiftet er ikke noe som skal komme, det grønne skiftet er her nå, og vi ser at flere og flere skip har elektrisk fremdrift – det er måten man genererer elektrisiteten på som varierer.Noen bruker dieselgeneratorer, andre LNG-generatorer eller brenselceller...