Batterikurs for maritime lærere

13 og 14 februar 20024 ble det avholdt kurs for faglærere i regi av Siemens Energy og Ny Maritim Kompetanse i Siemens Energy sine lokaler i Trondheim.

Deltagere fikk innføring i batteri- og ladeteknologien, typiske maritime installasjoner, drift av batterisystem, regelverk og sikkerhet, og en omvisning på batterifabrikken.