Torghatten og Siemens Energy – digitale skoleskip

Torghatten og Siemens Energy – digitale skoleskip

I det stadig skiftende landskapet av maritim utdanning og teknologiutvikling, står Ny Maritim Kompetanse (NyMK) i forkant med innovative tilnærminger til læring og kompetansebygging. Gjennom besøk hos Torghatten Midt, fikk NyMK førstehåndsinnsikt i den daglige driften...
Batterikurs for maritime lærere

Batterikurs for maritime lærere

13 og 14 februar 20024 ble det avholdt kurs for faglærere i regi av Siemens Energy og Ny Maritim Kompetanse i Siemens Energy sine lokaler i Trondheim. Deltagere fikk innføring i batteri- og ladeteknologien, typiske maritime installasjoner, drift av batterisystem,...
Motorrunden – vi besøker  MS Gann

Motorrunden – vi besøker MS Gann

Skoleskipet Gann ble etablert med det formål å gi maritim opplæring og erfaring til elever som ønsker å forfølge en karriere innen sjøfart. Dette inkluderer opplæring for de som ønsker å bli offiserer og mannskap på handelsskip. Skoleskipet MS Gann tilbyr maritime...
Motorrunden Gann – Hybrid

Motorrunden Gann – Hybrid

Det grønne skiftet er ikke noe som skal komme, det grønne skiftet er her nå, og vi ser at flere og flere skip har elektrisk fremdrift – det er måten man genererer elektrisiteten på som varierer.Noen bruker dieselgeneratorer, andre LNG-generatorer eller brenselceller...
Siemens Energy

Siemens Energy

NyMK har hatt et fruktbart møte med Siemens Energy i Trondheim. Siemens Energy skal samarbeide med NyMK omlæringsmateriale til skolene. Til høsten skal de bidra med webinarer innen batteri, kraft- og styringselektronikk.Det vil også komme annet læringsmateriale fra...